TẠI SAO BẠN NÊN SỬ DỤNG ĐÈN LED LUCECO

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2008

Chứng nhận rằng

Công ty TNHH Công nghiệp Nexus Tòa nhà E Stafford Park 1 Telford TF 338D Vương quốc Anh

Chứng nhận số: FM 14943

Thực thi hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu ISO 9001:2008 với phạm vi: Bán và cung ứng phụ kiện điện tử có dây, công cụ cài đặt, nguồn, thiết bị thông tin liên lạc, các sản phẩm giải trí dành cho gia đình, phụ kiện, thiết bị ánh sáng và  trang thiết bị kết hợp.

Thay mặt BSI

Giám đốc, BSI EMEA

No. SE-79503

HỆ THỐNG IEC CHỨNG CHỈ KIỂM TRA CB

 

Sản phẩm

Quang thông đèn LED âm trần

Tên và Địa chỉ của tổ chức đăng ký

Công ty TNHH Điện Nexus (Jiaxing)

Số 1438, đường Jiachuang, KCN Xiuzhou Jiaxing, Zhejing, Trung Quốc

Tên và Địa chỉ của nhà sản xuất

Như trên

Tên và Địa chỉ của nhà máy

Như trên        

Công suất và những đặc tính chủ yếu

180-204V~50Hz, IP20, 5W, Class II, Ta=40oC, IP 65 trên vành.

Thương hiệu

LUCECO

Mẫu Phòng kiểm tra của Nhà máy

Model/ Kiểu tham chiếu

LFR5WH450D27, LFR5WH475D40,

LFR5PC450D27, LFR5PC475D40,

LFR5BS450D27, LFR5BS475D40

Thông tin khác (nếu cần thiết có thể cũng được báo cáo tại trang 2)

Xem Trang 2

Một mẫu sản phẩm đã được kiểm tra là đã phù hợp với hệ tiêu chuẩn của IEC

IEC 60598-1:2008

IEC 60598-2-2:2011

Như đã được thể hiện trong Báo cáo kiểm tra cuối cùng, Số tham chiếu No. một phần của Chứng chỉ này.

150400740SHA-001

Chứng chỉ kiểm tra CB này được cấp bởi Cơ quan Chứng nhận Quốc gia.

No. SE-79503

Thông tin khác (nếu cần thiết)

Những yêu cầu khác của IEC/EN61347-1 và IEC/EN61347-2 cho Driver đèn LED đề cập trong Báo cáo 150400740SHA-002.

Sản phẩm đã được định lượng đáp ứng những yêu cầu Rủi ro nhóm 1 theo như IEC/EN 62471 đề cập trong Báo cáo 150400740SHA-003.

Giải thích cho những thiết kế của LFR5WH450D27, LFR5WH475D40, LFR5PC450D27, LFR5PC475D40, LFR5BS450D27, LFR5BS475D40: “WH”, “PC”. “BS” có nghĩa là sự khác biệt về màu sắc.

CCT: 27=2700K, 40=4000K.

No. NL-41047

HỆ THỐNG IEC CHỨNG CHỈ KIỂM TRA CB

Sản phẩm

Đèn LED ngoài trời có thể xạc pin lại cho thiết bị khác.

Tên và Địa chỉ của Tổ chức đăng ký

Công ty TNHH Điện Nexus (Jiaxing)

Số 1438, đường Jiachuang, KCN Xiuzhou

Jiaxing, Zhejing, Trung Quốc

Tên và Địa chỉ của Nhà sản xuất

Như trên

Tên và Địa chỉ của nhà máy

Như trên

Công suất và những đặc tính chủ yếu

5 VDC, 5/10 W, Class III, IP65

Thương hiệu

LUCECO

Mẫu Phòng kiểm tra của Nhà máy

 

Model/ Kiểu tham chiếu

LSWR5xx, LSWR10xx

xx có nghĩa màu sắc của mẫu gửi, có thể là BR ( đen/đỏ), BY ( đen/vàng), BG (đen/xanh)

Thông tin khác (nếu cần thiết có thể cũng được báo cáo tại trang 2)

 

Một mẫu sản phẩm đã được kiểm tra là đã phù hợp với hệ tiêu chuẩn của IEC

60598-1(ed.8)

60598-2-5(ed.3)

60598-2-7(ed.1):am1:1m2

62471(ed.1)

62778(ed.2)

Những khác biệt quốc gia/ Bình luận

Khối EU, DE

Như đã được thể hiện trong Báo cáo kiểm tra cuối cùng, Số tham chiếu No. một phần của Chứng chỉ này.

3175992.50

 Chứng chỉ kiểm tra CB này được cấp bởi Cơ quan Chứng nhận Quốc gia.

CHỨNG NHẬN

SỰ TUÂN THỦ NHỮNG CHỈ ĐỊNH CỦA CHÂU ÂU

Sản phẩm:

Đèn LED pha

Tham chiếu:

Chi tiết xem trong danh sách Model của Báo cáo kiểm tra NXSJ16MY2542LCSP.

Cấp cho:

Công ty TNHH Điện Nexus ( Jiaxing)

Địa chỉ:

Số 1438, đường Jiachuang, KCN Xiuzhou; Jiaxing, Zhejing, Trung Quốc

Nhà sản xuất:

Công ty TNHH Điện Nexus ( Jiaxing) Số 1438, đường Jiachuang, KCN Xiuzhou; Jiaxing, Zhejing, Trung Quốc

Đặc tính kĩ thuật:

Chi tiết xem trong Danh sách Model của Báo cáo kiểm tra NXSJ16MY2542LCSP

 

Mẫu gửi đến của thiết bị trên đã được kiểm tra và dán nhãn  phù hợp với những tiêu chuẩn và chỉ định theo sau:

Chỉ định điện thế thấp 2014/35/EU

Tiêu chuẩn

Số Báo cáo

Ngày báo cáo

EN 60598-1:2015

EN 60598-1:1989

EN 60598-5:1998

 

NXSJ16MY2542LCSP

 

07/04/2016

Những Báo cáo được đề cập đến chỉ ra rằng Sản phẩm tuân theo những tiêu chuẩn đã được thừa nhận bằng việc đưa ra những căn cứ phù hợp với những yêu cầu cần thiết trong Chỉ định Châu Âu cụ thể.

Sự xác minh này không bao gồm thẩm định quá trình sản xuất sản phẩm.

Nhãn  có thể được đóng nếu tất cả những Chỉ định Châu Âu có hiệu lực và liên quan với  được áp dụng.

Thượng Hải ( CHND Trung Hoa), ngày 04 tháng 07 năm 2016.

 

CHỨNG CHỈ VỀ SỰ TUÂN THỦ

Số Chứng chỉ

20160104-E479852

Tham chiếu đến Báo cáo

E479852-20151228

Ngày cấp

2016- Tháng Một - 04

Cấp cho

Công ty TNHH Điện Nexus ( Jiaxing)

Số 1438, đường Jiachuang

KCN Xouzhou, Jiaxing, Zhejiang 314015

Trung Quốc

Chứng chỉ này xác chứng nhận rằng những mẫu đại diện của

HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐIỆN ÁP THẤP, BỘ NGUỒN, QUANG THÔNG VÀ ĐẦU NỐI

Đèn LED điện áp thấp, Model: LSWR5BR, LSWR10BR,

Phù hợp với địa điểm ẩm ướt.

Nhưng tiêu chuẩn An toàn

Tiêu chuẩn UL 2108 cho Hệ thống chiếu sáng điện áp thấp

Tiêu chuẩn CSA C22.2 Số 250.0-08 cho Quang thông

Thông tin khác

Xem thêm thông tin tại Danh bạ các Chứng chỉ Online UL tại

WWW.UL.com/Database

 

Chỉ những sản phẩm đó có Dấu chứng chỉ UL nên được được xem xét như được chứng nhận bởi Chứng chỉ và sử dụng các dịch vụ của UL.

Xem Dấu chứng chỉ UL trên sản phẩm